Corporatie/ontwikkelaar

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. Kopen naar Wens heeft voor corporaties het voordeel dat de verkoopopbrengsten volledig en direct ingezet kunnen worden bij investeringen die elders nodig zijn.

Kopen naar Wens biedt ontwikkelaars kansen om kwalitatief goede woningen betaalbaar op de markt te zetten, en daarmee ook tegemoet te komen aan gemeentelijke eisen. Steeds meer gemeenten stellen eisen aan ontwikkelaars om op grotere locaties een bepaald percentage sociale woningbouw (huur en koop) te realiseren.  

Kopen naar Wens biedt perspectief voor de grote groep huishoudens met een verzamelinkomen boven € 38.035 (inkomensgrens sociale huursector, prijspeil 2019) tot circa € 50.000 die nauwelijks nog terecht kan op de sociale huurmarkt, en die geen passend aanbod vindt in de vrije sector huurmarkt of op de koopmarkt.

Woningcorporaties en ontwikkelaars hebben al meer dan 1.100 woningen verkocht met Kopen naar Wens.

inloggen licentiehouders

Neem contact op