Corporatie

Kopen naar Wens is een nieuwe koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. Kopen naar Wens biedt perspectief voor de grote groep huishoudens met een verzamelinkomen boven € 36.798 (inkomensgrens sociale huursector, prijspeil 2018) tot circa € 45.000 die moeilijker terecht kan op de huurmarkt. Kopen naar Wens heeft voor corporaties het voordeel dat de verkoopopbrengsten volledig en direct ingezet kunnen worden bij investeringen die elders nodig zijn. Woningcorporaties hebben al meer dan 1.000 woningen verkocht met Kopen naar Wens.

inloggen licentiehouders

Neem contact op