Waarom Kopen naar Wens?

1. U bepaalt zelf de hoogte van het instapbedrag.

U kunt een woning kopen vanaf 50% van de marktwaarde. In overleg met uw woningcorporatie kiest u het instapbedrag dat bij uw portemonnee past. Overigens kan de corporatie een hoger minimum instappercentage bepalen.


2. U heeft lage maandlasten.

Met Kopen naar Wens heeft u lagere maandlasten dan dat u bij reguliere koop zou hebben. Dit komt doordat u slechts voor het instapbedrag (plus kosten koper) een hypotheek hoeft af te sluiten en niet voor de hogere marktwaarde.

Kopen naar Wens voldoet aan de Eigenwoningregeling. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Let op: u bent evenzeer als een 'gewone' eigenaar volledig verantwoordelijk voor de eigenaarslasten, zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen.


3. U heeft volledige zeggenschap over uw woning.

Het maakt niet uit of u 50%, 75% of 95% van uw woning aanbetaalt. U heeft volledige zeggenschap over uw eigen woning en alle voordelen die hierbij komen kijken. U kunt uw woning volledig naar eigen smaak indelen en inrichten. Bovendien heeft u het recht op volledig eigendom (zie punt 4). 


4. U betaalt het (nog) niet betaalde gedeelte als u de woning weer verkoopt of zoveel eerder als u wenst.

Kopen naar Wens werkt met een uitgestelde betaling. Stel u wordt door uw corporatie in staat gesteld om een woning met een getaxeerde marktwaarde van € 160.000 te kopen voor het instapbedrag van € 120.000. Dan moet u de overige € 40.000 (25% uitgestelde betaling) op termijn betalen aan de corporatie. Over deze € 40.000 bent u een eenmalige vergoeding van (minimaal) 2% verschuldigd op het moment dat u de woning verkoopt of zoveel eerder als u wenst af te rekenen. De vergoeding kan hoger zijn als de gemiddelde koopprijs in uw regio met meer dan 2% is gestegen. Maatstaf daarbij is de objectieve 'Prijsindex Bestaande Koopwoningen' van het Kadaster/CBS.


5. U kunt tussentijds altijd een deel van de resterende koopsom betalen. Zelfs tot 100%.

Uw financiële situatie kan in de loop der tijd wijzigen. U krijgt promotie of gaat meer uren werken. Dan is het altijd mogelijk om een deel van de resterende koopsom tussentijds te voldoen. Zelfs tot 100%.
 


6. U profiteert zelf van de mogelijke waardestijging.

Indien u uw woning verkoopt met winst, dan is de gehele winst voor u. Alleen het nog niet afbetaalde gedeelte moet u betalen aan de corporatie. Deze winst kunt u beïnvloeden door de juiste investeringen in uw woning te plegen, of door goed te onderhandelen bij verkoop, maar is anderzijds ook afhankelijk van marktomstandigheden.

Let op: u loopt dus ook het risico dat u de woning tegen een lagere prijs moet verkopen als u uw woning niet goed onderhoudt of als de marktomstandigheden ongunstig zijn.


7. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Ook al heeft u ervoor gekozen om bij aankoop slechts een deel van de marktwaarde voor uw woning te betalen, toch bent u volledig eigenaar. Dit betekent eveneens dat het onderhoud van de woning volledig onder uw verantwoordelijkheid valt.

inloggen licentiehouders

Neem contact op