Debatbijeenkomst 'Betaalbaarheid koopwoningen middeninkomens'

gepubliceerd op 22/06/2011, laatst gewijzigd op 08/03/2017

Op 16 juni 2011 werd in de Observant in Amersfoort een debatbijeenkomst gehouden over de betaalbaarheid van koopwoningen voor middeninkomens.
Sprekers op deze middag waren:
Marlies Pernot, Marc Calon, Marja Elsinga, Gerrit Breeman, Harro Zanting en Lex de Boer

We kijken terug op een geslaagde debatbijeenkomst over de “betaalbaarheid van koopwoningen voor middeninkomens”. De debaters en de deelnemers hebben er een levendig en prikkelend debat van gemaakt. Zoals uit debat bleek hebben middeninkomens en starters het bijzonder lastig op de woningmarkt.

Middeninkomens hebben over het algemeen met veel (soms goedbedoelde) barrières te maken die verhuizen risicovol of onbetaalbaar maken. Tegelijkertijd heeft deze groep een sleutelrol om weer beweging in de woningmarkt te brengen. Alleen als starters kunnen instappen in de koopmarkt lukt het middeninkomens hun huis te verkopen en durven ze te verhuizen naar een geschiktere koopwoning. Dan komt de woningmarkt weer op gang en ontstaat er meer ruimte voor huishoudens die echt op betaalbare huurwoningen zijn aangewezen.

De nieuwbouw biedt voor middeninkomens door hoge ontwikkelkosten (grondprijzen, risicodekking) en afnemende bouwvolumes, op dit moment weinig soulaas. In de bestaande woningvoorraad is meer mogelijk. Zoals een aantal corporaties tijdens en na het debat aangaven, kunnen ze daarmee betaalbare koopwoningen aanbieden en geld vrij maken voor nieuwe investeringen. Koopformules zoals Kopen naar Wens kunnen op die manier een effectieve bijdrage leveren aan het vergroten van de dynamiek op de lokale woningmarkt en betaalbare huisvesting voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Omdat door de corporatie een uitgestelde betaling wordt gegeven en er geen terugkoopplicht is, is het ook nog eens financieel behapbaar voor corporaties. Er ontstaat financiële ruimte om te investeren.

Hieronder een aantal foto's om een impressie te krijgen van de middag.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op