Kopen naar Wens in de nieuwe Koopatlas

gepubliceerd op 03/04/2012, laatst gewijzigd op 05/04/2012

Koop- en financieringsvarianten worden steeds belangrijker: voor koopstarters en middeninkomens om een woning te kunnen kopen en voor corporaties om koopwoningen betaalbaar te kunnen aanbieden.

Onder aanvoering van Aedes en op basis van grondig onderzoekswerk van OTB is afgelopen week de Atlas Koopvarianten gepubliceerd. Hierin worden de vijf meest toegepaste koop- en financieringsvarianten met elkaar vergeleken vanuit zowel het perspectief van de koper als de corporatie. De vijf varianten pakken verschillend uit op tal van terreinen. En dat is positief, want hierdoor valt er voor corporaties wat te kiezen bij het bevorderen van hun woningverkoop en koopondersteuning aan koopstarters en middeninkomens.

 
Kopen naar Wens is de nieuwste formule die in de Atlas Koopvarianten is opgenomen. De kracht van Kopen naar Wens is dat de corporatie gevrijwaard is van terugkoop en dat deze verplichting dus ook niet op de balans komt te staan. De koper profiteert van een uitgestelde betaling waarover hij geen kosten hoeft te betalen, maar die bij terugbetaling wel geïndexeerd wordt met de prijsontwikkeling van vergelijkbare woningen. De waardeontwikkeling is geheel voor de koper zelf.

De onder deze link te vinden Atlas Koopvarianten biedt een objectieve vergelijking van de werking koop- en financieringsvarianten. Als u meer wilt weten of op zoek bent naar een koopvariant of optimale mix van verkoopbevorderende maatregelen om uw doelgroep(en) beter te bereiken, zijn wij graag bereidt daarin te assisteren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alex Grashof of Hans van den Hombergh van Woonlab via het nummer 026-7071982.
 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op