Portefeuillestrategie en verkoop

gepubliceerd op 28/01/2016, laatst gewijzigd op 04/02/2016

In deze pdf treft u informatie aan over het toepassen van Kopen naar Wens in een ambitieuze portefeuillestrategie voor corporaties.

Een voldoende groot aanbod betaalbare huurwoningen is voor veel corporaties en gemeenten één van de doelen (en zorgen). Daarnaast zijn er lange termijndoelen die evenzeer om aandacht vragen, zoals:
• inspelen op veranderende vraag en behoefte
• betaalbare woonlasten realiseren
• voorraad vernieuwen
• voorraad verduurzamen

Voor woningcorporaties hangt aan deze lange termijndoelen een prijskaartje dat noodzaakt om voldoende investeringsruimte vrij te spelen.
Via deze link kunt u de pdf "Portefeuillestrategie en verkoop" downloaden met daarin een Casus op portefeuilleniveau.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op