Voor wie is Kopen naar Wens bedoeld?

Kopen naar Wens is bedoeld voor huurders en starters die graag een huis willen kopen en met een extra steuntje in de rug hun wens kunnen laten uitkomen. De woningverkoper, een corporatie, bouwer, ontwikkelaar of gemeente, bepaalt welke woningen en welke doelgroepen in aanmerking komen voor Kopen naar Wens. Met name voor inkomensgroepen met een verzamelinkomen tussen € 25.000 en € 50.000 biedt Kopen naar Wens uitkomst.

Na de scherpe prijsdalingen als gevolg van de financiële crisis is de prijs van koopwoningen weer (fors) aan het stijgen. Voor veel huishoudens zijn koopwoningen in grote delen van Nederland duur. Voor iemand met een modaal inkomen is het moeilijk een koopwoning op eigen kracht te financieren. Huishoudens met een verzamelinkomen van meer dan € 38.035 (prijspeil 2019) komen door de regels in de nieuwe Woningwet niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor zittende huurders in deze inkomensgroep kunnen corporaties ervoor kiezen de huurprijzen veel sterker te laten stijgen dan de inflatie. Deze groep raakt tussen wal en schip: sociale huurwoningen worden onbereikbaar, vrije sectorhuurwoningen zijn er nauwelijks of zijn te duur, en een koopwoning is moeilijk financierbaar.

Om er voor te zorgen dat (deze) huurders en starters bediend worden, kan de corporatie Kopen naar Wens inzetten door specifieke delen van de eigen huurwoningvoorraad te verkopen. Maar ze kan ook andere woningen dan de eigen huurwoningen in aanmerking laten komen voor Kopen naar Wens. De koper kan dan zelf in de regio op zoek gaan naar de woning die hij wenst. De corporatie koopt vervolgens deze woning en verkoopt de woning met een uitgestelde betaling door aan de koper.

Voor corporaties, gemeenten, bouwers en ontwikkelaars bestaat vanaf 2017 de mogelijkheid om ook nieuwbouwwoningen met Kopen naar Wens aan te bieden. Hiermee kan een deel van de nieuwbouw bereikbaar en betaalbaar worden gemaakt voor inkomensgroepen die anders niet of nauwelijks aan de bak komen.

inloggen licentiehouders

Neem contact op