Kopen naar Wens Nieuws

Een uniek koopproduct als Kopen naar Wens sluit perfect aan bij de actualiteit van vandaag. Hoge huizenprijzen, woningnood, de Woningwet, allemaal onderwerpen die regelmatig aandacht krijgen in de media. Hieronder vindt u de meest actuele berichten met betrekking tot Kopen naar Wens en de markt waarvoor het product bedoeld is.

Factsheet Kopen naar Wens 2018

01/06/2019 - In 2018 zijn 93 woningen verkocht met Kopen naar Wens. Sinds de introductie in 2007 zijn 1.178 woningen met Kopen naar Wens verkocht. Ruim 80% van de woningen is in 2018 verkocht aan huishoudens met een inkomen ≤ € 41.056.

lees meer

Factsheet Kopen naar Wens 2017

16/02/2018 - In 2017 is maar liefst 84% van de verkopen met Kopen naar Wens terecht gekomen bij huishoudens met een inkomen ≤ € 36.165. Dat percentage is hoger dan ooit. Ruim 6% van de kopers had een inkomen tussen de € 36.165 en € 40.349 en 10% tussen de € 40.349 en € 50.000.

lees meer

Nieuwsbrief augustus 2017

15/08/2017 - De nieuwsbrief augustus 2017 bevat informatie over de toepassing van Kopen naar Wens voor nieuwbouw, de positie van starters en middeninkomens op de woningmarkt, en de Factsheet Kopen naar Wens 2016.

lees meer

Nieuwbouwcontracten toegevoegd aan Kopen naar Wens

01/08/2017 - Per 1 augustus 2017 zijn onder 'Producten en diensten' nieuwbouwcontracten voor appartementen en grondgebonden eengezinswoningen online beschikbaar voor licentiehouders.

lees meer

Overzicht financiers van Kopen naar Wens

01/07/2017 - Uit een inventarisatieronde langs meerdere hypotheekbemiddelaars blijkt dat het aantal hypotheekverstrekkers dat met Kopen naar Wens werkt weer toeneemt.

lees meer

Factsheet Kopen naar Wens 2016

06/03/2017 - In deze factsheet staan de gegevens over verkopen met Kopen naar Wens tot en met 2016.

lees meer

Portefeuillestrategie en verkoop

28/01/2016 - In deze pdf treft u informatie aan over het toepassen van Kopen naar Wens in een ambitieuze portefeuillestrategie voor corporaties.

lees meer

Nieuwsbrief januari 2016

18/01/2016 - Deze nieuwsbrief bevat informatie over toename van hypotheekmogelijkheden voor Kopers, de laatste gebruikersbijeenkomst en de laatste wijzigen bij de Nationale Hypotheek Garantie.

lees meer

Update per 1 januari 2016

03/12/2015 - Per 1 januari 2016 vindt weer een update plaats Kopen naar Wens. Het betreft allerlei kleinere aanpassingen naar aanleiding van bevindingen en opmerkingen van licentiehouders.

lees meer

Nieuwsbrief april 2015

17/11/2015 - De nieuwsbrief april 2015 bevat onder andere informatie over de ontwikkeling van het bereik van Kopen naar Wens naar inkomensgroepen en het gemiddelde instapbedrag van kopers.

lees meer

Nieuwe brochure beschikbaar

01/04/2015 - De laatste jaren zijn verschillende koopoplossingen op de markt gekomen. En met succes! Daarvan is Kopen naar Wens de heldere koopoplossing met lage operationele kosten zonder ingewikkelde verrekeningen en balansverplichtingen.

lees meer

Update per 1 februari 2015

26/01/2015 - Per 1 februari 2015 vindt een update plaats van Kopen naar Wens-contracten. Het betreft twee aanpassingen: indexering en asbest.

lees meer

Nieuwsbrief mei 2014

02/06/2014 - De nieuwsbrief bevat informatie over verkoopresultaten in 2013 en de Novelle van minister Blok in relatie tot woningverkopen.

lees meer

Nieuwsbrief mei 2013

05/06/2013 - De nieuwsbrief bevat berichten over ruimere hypotheekmogelijkheden voor kopers, het succesvolle verkoopprogramma van Woonburg en actuele ontwikkelingen.

lees meer

Kopen naar Wens in de nieuwe Koopatlas

03/04/2012 - Koop- en financieringsvarianten worden steeds belangrijker: voor koopstarters en middeninkomens om een woning te kunnen kopen en voor corporaties om koopwoningen betaalbaar te kunnen aanbieden.

Onder aanvoering van Aedes en op basis van grondig onderzoekswerk van OTB is afgelopen week de Atlas Koopvarianten gepubliceerd. Hierin worden de vijf meest toegepaste koop- en financieringsvarianten met elkaar vergeleken vanuit zowel het perspectief van de koper als de corporatie. De vijf varianten pakken verschillend uit op tal van terreinen. En dat is positief, want hierdoor valt er voor corporaties wat te kiezen bij het bevorderen van hun woningverkoop en koopondersteuning aan koopstarters en middeninkomens.

lees meer

Debatbijeenkomst 'Betaalbaarheid koopwoningen middeninkomens'

22/06/2011 - Op 16 juni 2011 werd in de Observant in Amersfoort een debatbijeenkomst gehouden over de betaalbaarheid van koopwoningen voor middeninkomens.
Sprekers op deze middag waren:
Marlies Pernot, Marc Calon, Marja Elsinga, Gerrit Breeman, Harro Zanting en Lex de Boer

lees meer

De balans van Sociale Koop

01/06/2011 - De woningmarkt houdt de gemoederen bezig. Over één ding is iedereen het eens: het gat tussen huren en kopen is te groot en moet verkleind worden. De manier waarop blijft voorlopig onderwerp van discussie. Sinds 2007 wordt geëxperimenteerd met een nieuwe koopvariant: Sociale Koop. Sociale Koop blijkt inderdaad het gat te kunnen verkleinen, maar levert niet zonder meer maximaal resultaat op. Dat valt te concluderen na bijna drie jaar experimenteren.

lees meer

actueel nieuws | nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op