Productinformatie

Voor kopers


Huurders en starters beschikken vaak over een te smalle beurs om de financiering rond te krijgen voor hun eerste koopwoning. De koopformule Kopen naar Wens voorziet er in dat kopers een deel van de koopprijs niet hoeven te betalen op het moment van aankoop. De uitgestelde betaling hoeft pas betaald te worden bij doorverkoop aan een volgende koper. Zo worden koopwoningen bereikbaar en betaalbaar gemaakt voor mensen met een smalle beurs.

Voor corporaties


Dankzij Kopen naar Wens kunnen corporaties hun huurders aan een koopwoning helpen, en middelen genereren om te investeren of om het leningvolume te verlagen. De corporatie hoeft de woning niet terug te kopen om de uitgestelde betaling te ontvangen. Dit voorkomt allerlei extra handelingen, maar heeft bovendien het voordeel dat corporaties daarmee verlost zijn van het probleem dat de verkoopopbrengst niet direct benut kan worden. Het is immers niet nodig om op de balans een voorziening te treffen voor het terugkopen van de woning.

Voor gemeenten


Gemeenten stellen zich actief op in de woningmarkt om via beleid en concrete interventies een goede en betaalbare huisvesting van bepaalde doelgroepen te stimuleren. Kopen naar Wens biedt de mogelijkheid om zelfstandig of met corporaties of ontwikkelaars het aanbod van betaalbare koopwoningen te vergroten. Er zijn voorbeelden van prestatie-afspraken waarbij dat gebeurt.

Voor bouwers en ontwikkelaars


Door de mogelijkheid te bieden een deel van de koopprijs via een uitgestelde betaling te voldoen, kunnen bouwers en ontwikkelaars hun nieuwbouwaanbod aantrekkelijker maken voor kopers. Ook voor de invulling van het sociale (koop)programma bij nieuwbouwplannen kan het een plus betekenen voor de mogelijkheid om aan de slag te gaan in een gemeente of met een corporatie.

inloggen licentiehouders

Neem contact op