Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. Kopen naar Wens heeft voor corporaties het voordeel dat de verkoopopbrengsten volledig en direct ingezet kunnen worden bij investeringen die elders nodig zijn.

Kopen naar Wens biedt ontwikkelaars kansen om kwalitatief goede woningen betaalbaar in de markt te zetten, en daarmee ook tegemoet te komen aan gemeentelijke eisen. Steeds meer gemeenten stellen eisen aan ontwikkelaars om een bepaald percentage sociale woningbouw (huur en koop) te realiseren.  

Kopen naar Wens biedt perspectief voor de grote groep huishoudens die niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Dit zijn huishoudens met een verzamelinkomen (in 2023) boven € 44.035 (eenpersoonshuishouden) of € 48.625 (meerpersoonshuishoudens). Veel van deze huishoudens vinden geen betaalbaar aanbod in de vrije sector huurmarkt of op de koopmarkt.

Anno 2023 zijn al meer dan 1.500 woningen verkocht met Kopen naar Wens.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer