Voor wie is Kopen naar Wens bedoeld?

Kopen naar Wens is bedoeld voor huurders en starters die graag een huis willen kopen en met een extra steuntje in de rug hun wens kunnen laten uitkomen. De woningverkoper, een corporatie, bouwer, ontwikkelaar of gemeente, bepaalt welke woningen en welke doelgroepen in aanmerking komen voor Kopen naar Wens. Met name voor huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen circa € 40.000 (modaal) en € 75.000 biedt Kopen naar Wens uitkomst.

De afgelopen 10 jaar (sinds 2013) is de prijs van koopwoningen fors gestegen. Voor veel huishoudens met een inkomen tussen de genoemde grenzen is het moeilijk een koopwoning op eigen kracht te financieren. Alleenstaanden met een inkomen van meer dan € 44.035 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven € 48.625 (prijspeil 2023) komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Deze groep raakt tussen wal en schip: sociale huurwoningen zijn onbereikbaar, vrije sectorhuurwoningen zijn er nauwelijks of zijn te duur, en een koopwoning is moeilijk financierbaar.

Om er voor te zorgen dat (deze) huurders en starters bediend worden, kan een corporatie Kopen naar Wens inzetten door specifieke delen van de eigen huurwoningvoorraad te verkopen. Maar ze kan ook andere woningen dan de eigen huurwoningen in aanmerking laten komen voor Kopen naar Wens. De koper kan dan zelf in de regio op zoek gaan naar de woning die hij wenst. De corporatie koopt vervolgens deze woning en verkoopt de woning met een uitgestelde betaling door aan de koper.

Voor corporaties, gemeenten, bouwers en ontwikkelaars bestaat ook de mogelijkheid om nieuwbouwwoningen met Kopen naar Wens aan te bieden. Hiermee kan een deel van de nieuwbouw bereikbaar en betaalbaar worden gemaakt voor inkomensgroepen die anders niet of nauwelijks aan de bak komen.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer