Verkoopscenario

Een transactie met Kopen naar Wens wordt beschouwd als 'Verkoop onder voorwaarden' (VoV). Dit begrip is gedefinieerd door het ministerie van BZK en de Belastingdienst. Het houdt onder andere in dat een woning verkocht mag worden voor een prijs die meer dan 10% onder de marktwaarde ligt. Mits dat deel van de prijs op termijn weer wordt verrekend. Bijvoorbeeld bij doorverkoop.

In het onderstaande 'Waardemodel verkoop sociale huurwoning Kopen naar Wens' is dat uitgebeeld.

De corporatie int de volledige marktwaarde in twee stappen, zonder terug te kopen: bij verkoop (A) en bij betaling van de Uitkoopsom door de koper (B). Het rendement voor de corporatie neemt toe bij waardestijging, maar kan ook dalen door waardedaling.

Ook kan de koper tussentijds een betaling doen (aanvullende afkoop): lijn tussen A en B'.

De corporatie kan zelf de hoogte van A bepalen (getaxeerde marktwaarde minus de uitgestelde betaling), maar kan ook de koper daar enige vrijheid in geven. De (reterende) uitgestelde betaling B wordt betaald bij uitkoop, bijvoorbeeld bij doorverkoop: van B' naar B.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer