Waarom Kopen naar Wens?

1. U bepaalt zelf de hoogte van het instapbedrag.

U kunt een woning kopen vanaf 50% van de marktwaarde. In overleg met uw woningcorporatie kiest u het instapbedrag dat bij uw portemonnee past. Overigens kan de corporatie een hoger minimum instappercentage bepalen.

2. U heeft lage maandlasten.

Met Kopen naar Wens heeft u lagere maandlasten dan dat u bij reguliere koop zou hebben. Dit komt doordat u slechts voor het instapbedrag (plus kosten koper) een hypotheek hoeft af te sluiten en niet voor de hogere marktwaarde.

Kopen naar Wens voldoet aan de Eigenwoningregeling. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Let op: u bent evenzeer als een 'gewone' eigenaar volledig verantwoordelijk voor de eigenaarslasten, zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen.

3. U heeft volledige zeggenschap over uw woning.

Het maakt niet uit of u 50%, 75% of 95% van uw woning aanbetaalt. U heeft volledige zeggenschap over uw eigen woning en alle voordelen die hierbij komen kijken. U kunt uw woning volledig naar eigen smaak indelen en inrichten. Bovendien heeft u het recht op volledig eigendom (zie punt 4). 

4. U betaalt het (nog) niet betaalde gedeelte als u de woning weer verkoopt of zoveel eerder als u wenst.

Kopen naar Wens werkt met een uitgestelde betaling. Stel u wordt door uw corporatie in staat gesteld om een woning met een getaxeerde marktwaarde van € 160.000 te kopen voor het instapbedrag van € 120.000. Dan moet u de overige € 40.000 (25% uitgestelde betaling) op termijn betalen aan de corporatie. Over deze € 40.000 bent u een eenmalige vergoeding van (minimaal) 2% verschuldigd op het moment dat u de woning verkoopt of zoveel eerder als u wenst af te rekenen. De vergoeding kan hoger zijn als de gemiddelde koopprijs in uw regio met meer dan 2% is gestegen. Maatstaf daarbij is de objectieve 'Prijsindex Bestaande Koopwoningen' van het Kadaster/CBS.

5. U kunt tussentijds altijd een deel van de resterende koopsom betalen. Zelfs tot 100%.

Uw financiële situatie kan in de loop der tijd wijzigen. U krijgt promotie of gaat meer uren werken. Dan is het altijd mogelijk om een deel van de resterende koopsom tussentijds te voldoen. Zelfs tot 100%.

6. U profiteert zelf van de mogelijke waardestijging.

Indien u uw woning verkoopt met winst, dan is de gehele winst voor u. Alleen het nog niet afbetaalde gedeelte moet u betalen aan de corporatie. Deze winst kunt u beïnvloeden door de juiste investeringen in uw woning te plegen, of door goed te onderhandelen bij verkoop, maar is anderzijds ook afhankelijk van marktomstandigheden.

Let op: u loopt dus ook het risico dat u de woning tegen een lagere prijs moet verkopen als u uw woning niet goed onderhoudt of als de marktomstandigheden ongunstig zijn.

7. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Ook al heeft u ervoor gekozen om bij aankoop slechts een deel van de marktwaarde voor uw woning te betalen, toch bent u volledig eigenaar. Dit betekent eveneens dat het onderhoud van de woning volledig onder uw verantwoordelijkheid valt.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopsom in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer