Waarom Kopen naar Wens?

1. U betaalt slecht een deel van de koopprijs.

U kunt een woning kopen vanaf 50% van de marktwaarde. In overleg met de aanbieder wordt het instapbedrag bepaald. Overigens kan de aanbieder een hoger minimum instappercentage hanteren.

2. U heeft lage maandlasten.

Met Kopen naar Wens heeft u lagere maandlasten dan bij reguliere koop. Dit komt doordat u slechts voor het instapbedrag (plus kosten koper) een hypotheek hoeft af te sluiten en niet voor de hogere marktwaarde.

Kopen naar Wens voldoet aan de Eigenwoningregeling. Daardoor is hypotheekrenteaftrek mogelijk.

Let op: u bent net als een 'gewone' eigenaar volledig verantwoordelijk voor de eigenaarslasten, zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen.

3. U heeft volledige zeggenschap over uw woning.

Het maakt niet uit of u 50%, 75% of 90% van uw woning aanbetaalt. U heeft volledige zeggenschap over uw eigen woning en alle voordelen die hierbij komen kijken. U kunt uw woning volledig naar eigen smaak indelen en inrichten. Bovendien heeft u het recht op volledig eigendom (zie punt 4). 

4. U betaalt het (nog) niet betaalde gedeelte als u de woning weer verkoopt of zoveel eerder als u wenst.

Kopen naar Wens werkt met een uitgestelde betaling. Stel u wordt door de aanbieder in staat gesteld om een woning met een getaxeerde marktwaarde van € 250.000 te kopen voor het instapbedrag van € 200.000. Dan moet u de overige € 50.000 (20% uitgestelde betaling) op termijn betalen aan de aanbieder, aangepast aan de waardeontwikkeling. Dit is de Uitkoopsom. U bepaalt zelf op welk moment u de Uitkoopsom betaalt. Op dat moment verkrijgt u ook de blote eigendom. U kunt de woning daarna op basis van volledig eigendom verkopen.

5. U kunt tussentijds altijd een deel van de resterende koopprijs betalen. Tot maximaal 90%.

Uw financiële situatie kan in de loop van de tijd wijzigen. U krijgt promotie of gaat meer uren werken. Dan is het altijd mogelijk om een deel van de resterende koopprijs (de uitgestelde betaling) tussentijds te voldoen. Dit heet een aanvullende afkoop, en kunt u eenmaal per jaar doen. Tot maximaal 90% van het oorspronkelijke bedrag van de uitgestelde betaling. Het afkoopbedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage waardeontwikkeling sinds de aankoop.

6. U kunt ook overgaan tot uitkoop.

U kunt ook het volledige (resterende) bedrag van de uitgestelde betaling voldoen. Dit heet uitkoop. Na betaling van de Uitkoopsom verkrijgt u de blote eigendom van de grond. En resteren er geen verplichtingen meer tussen u en de aanbieder. U dient in beide gevallen de woning op uw kosten te laten taxeren. Het afkoop- of uitkoopbedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage waardeontwikkeling sinds de aankoop. Zowel bij een aanvullende afkoop als bij uitkoop kunt u rekening laten houden met de getaxeerde waarde van door u gedane investeringen (kwaliteitsverbeteringen). Deze waarde wordt dan in mindering gebracht op de waardeontwikkeling die wordt gehanteerd bij de bepaling van het afkoopbedrag of de Uitkoopsom.

7. U profiteert van een mogelijke waardestijging.

Bij uitkoop kunt u in de woning blijven wonen, of de woning verkopen. Als u de woning verkoopt, wordt voor de bepaling van de waardeontwikkeling uitgegaan van de doorverkoopprijs die u overeen komt met de koper van uw woning. Het verschil met de marktwaarde bij aankoop wordt uitgedrukt in een percentage (positief of negatief). Met dat percentage wordt het bedrag van de resterende uitgestelde betaling vermenigvuldigd. Dat levert het bedrag op van de Uitkoopsom. De waardeontwikkeling over het gedeelte van de woning, dat u al betaald hebt, is geheel voor u. De verkoopopbrengst kunt u beïnvloeden door de juiste investeringen in uw woning te plegen, door goed onderhoud, en door goed te onderhandelen bij verkoop. Anderzijds is de opbrengst ook afhankelijk van marktomstandigheden.

Let op: u loopt dus ook het risico dat u de woning tegen een lagere prijs moet verkopen als u uw woning niet goed onderhoudt of als de marktomstandigheden ongunstig zijn.

8. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Ook al heeft u bij aankoop slechts een deel van de marktwaarde van uw woning betaald, toch bent u volledig eigenaar. Dit betekent eveneens dat het onderhoud van de woning volledig onder uw verantwoordelijkheid valt.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer