Deelnemende corporaties

Hieronder vindt u alle corporaties die werken met Kopen naar Wens.

Kopen naar Wens komt voort uit de koopvariant Sociale Koop. Dudok Wonen uit Hilversum, Volkshuisvesting uit Arnhem, Sité Woondiensten uit Doetinchem en Havensteder uit Rotterdam hebben met de toenmalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV; sinds 1 juli 2012 Platform31) uitgebreid de mogelijkheden onderzocht en geëvalueerd die de koopformule te bieden heeft. Op grond van die resultaten heeft het Ministerie van BZK begin 2011 goedkeuring verleend aan de toepassing van Kopen naar Wens.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopsom in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer