Hoe werkt Kopen naar Wens?

De koper koopt een woning. Dat kan een nieuwbouwwoning zijn of bijvoorbeeld de eigen huurwoning. De koper betaalt bij aankoop slechts een deel van de marktwaarde van de woning. Dit zogenoemde instapbedrag bedraagt minimaal de helft van de marktwaarde. Voor het overige deel krijgt de koper het recht om de betaling uit te stellen. De uitgestelde betaling moet uiterlijk bij doorverkoop betaald worden.

Bij (door)verkoop wordt de uitgestelde betaling geïndexeerd met de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het Kadaster/CBS, zie ook onderstaande grafiek. Als de PBK lager dan 2% zou zijn, betaalt de koper bij doorverkoop in ieder geval het bedrag van de uitgestelde betaling, plus een eenmalige vergoeding van 2%. Tussentijdse afbetaling is ook mogelijk. De woning wordt in eerste instantie verkocht onder erfpacht. Bij aankoop krijgt de koper de toezegging dat hij ook de blote eigendom verkrijgt op het moment dat de uitgestelde betaling volledig is betaald.

Voorbeeld

Familie Jansen woont in een huurwoning met een grote tuin die volgens taxatie € 200.000  waard is. De corporatie Wonen naar Wens wil de woning wel verkopen onder de formule Kopen naar Wens met een instapbedrag van € 150.000 en verleent een uitgestelde betaling van € 50.000.

Na een tijdje besluit de familie Jansen de woning uit te bouwen. De woning stijgt daarmee in waarde. Zes jaar na aankoop verhuizen ze om een volgende stap in hun wooncarrière te zetten en kunnen ze de woning verkopen voor € 220.000. In die periode is de PBK van eengezinswoningen in de betreffende regio gestegen met 5%. De familie Jansen moet van de € 220.000 1,05 x € 50.000 = € 52.500 betalen aan de corporatie. De familie Jansen houdt aan de transactie € 167.500 over. En aan waardeontwikkeling:              € 167.500 minus € 150.000 = € 17.500, afgezien van kosten koper en verbouwingskosten. De waardeontwikkeling hoeft niet te worden gedeeld met de corporatie.
Als de PBK in de genoemde zes jaar na aankoop minder zou zijn geweest dan 2%, of zou zijn gedaald, dan had de familie Jansen 1,02 x € 50.000 = € 51.000 moeten afdragen aan de corporatie.

Ontwikkeling Prijsindex Bestaande Koopwoningen

De landelijke ontwikkeling van de PBK van circa 2010 tot 2019 staat weergegeven in de onderstaande grafiek van het Kadaster/CBS.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopsom in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer