Hoe werkt Kopen naar Wens?

De koper koopt een woning. Dat kan bijvoorbeeld de eigen huurwoning zijn, of een nieuwbouwwoning. De koper betaalt bij aankoop minimaal 50% van de marktwaarde. Bij een nieuwbouwwoning is dit maximaal de grondwaarde. Voor het overige deel krijgt de koper het recht om de betaling uit te stellen. De uitgestelde betaling wordt bij uitkoop of doorverkoop betaald.

De woning wordt in eerste instantie verkocht onder erfpacht. Bij aankoop krijgt de koper de toezegging dat hij ook de blote eigendom verkrijgt op het moment dat de uitgestelde betaling volledig is betaald. Op dat moment heeft de koper de volle eigendom, en kan hij de woning (eventueel) verkopen. Volledige betaling heet uitkoop. Het is ook mogelijk dat de koper na uitkoop in de woning blijft wonen.

Als de koper in de woning blijft wonen, wordt het bedrag van de (resterende) uitgestelde betaling aangepast aan de waardeontwikkeling via een taxatie. De waardeontwikkeling is het verschil tussen de taxatiewaarde en de marktwaarde bij aankoop. Bij (door)verkoop is de opgetreden waardeontwikkeling het verschil tussen de doorverkoopprijs en de marktwaarde bij aankoop. In beide gevallen wordt de waardeontwikkeling uitgedrukt in een percentage. Met dat percentage wordt de (resterende) uitgestelde betaling vermenigvuldigd. Dat bedrag heet de Uitkoopsom.

Tussentijdse is gedeeltelijke afkoop mogelijk, tot maximaal 90% van het oorspronkelijke bedrag van de uitgestelde betaling.

Voorbeeld

Familie Jansen woont in een huurwoning met een grote tuin die volgens taxatie € 250.000 waard is. De corporatie Wonen naar Wens wil de woning wel verkopen onder de formule Kopen naar Wens met een instapbedrag van € 200.000 en verleent een uitgestelde betaling van € 50.000.

Na een tijdje besluit de familie Jansen de woning uit te bouwen. De woning stijgt daarmee in waarde. Zes jaar na aankoop verhuizen ze om een volgende stap in hun wooncarrière te zetten en kunnen ze de woning verkopen voor € 275.000. De waardeontwikkeling bedraagt 10%. De familie Jansen moet 1,10 x € 50.000 = € 55.000 betalen aan de corporatie. De familie Jansen houdt aan de transactie € 220.000 over. Dit is een voordeel van: € 220.000 minus € 200.000 =  € 20.000, afgezien van (verbouwings)kosten.
Als de waarde in de genoemde zes jaar na aankoop zou zijn gedaald met 10%, dan had de familie Jansen 0,90 x € 50.000 = € 45.000 moeten afdragen aan de corporatie.

Ontwikkeling Prijsindex Bestaande Koopwoningen

De landelijke waardeontwikkeling van bestaande koopwoningen van circa 2002 t/m 2021 staat weergegeven in de onderstaande grafiek van het Kadaster/CBS.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer