Factsheet Kopen naar Wens 2017

16/02/2018 - In 2017 is maar liefst 84% van de verkopen met Kopen naar Wens terecht gekomen bij huishoudens met een inkomen ≤ € 36.165. Dat percentage is hoger dan ooit. Ruim 6% van de kopers had een inkomen tussen de € 36.165 en € 40.349 en 10% tussen de € 40.349 en € 50.000.

Met Kopen naar Wens hebben corporaties dus veel starters en doorstromers met een lager of middeninkomen weten te bereiken. Dat zijn doelgroepen die het door de huidige afscherming van de sociale huursector en sterke prijsontwikkeling in de koop- en vrije huursector moeilijk hebben.

Download de Factsheet Kopen naar Wens 2017.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer