Factsheet Kopen naar Wens 2018

01/06/2019 - In 2018 zijn 93 woningen verkocht met Kopen naar Wens. Sinds de introductie in 2007 zijn 1.178 woningen met Kopen naar Wens verkocht. Ruim 80% van de woningen is in 2018 verkocht aan huishoudens met een inkomen ≤ € 41.056.

Met Kopen naar Wens bereiken corporaties dus veel starters en doorstromers met een lager of middeninkomen. Dat zijn doelgroepen die het door de huidige afscherming van de sociale huursector en sterke prijsontwikkeling in de koop- en vrije huursector moeilijk hebben.

Download de Factsheet Kopen naar Wens 2018.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer